ZADANIA KRUS

A- A A+

I miejsce - Państwo Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w województwie warmińsko-mazurskim

Zdobywcy I miejsca Państwo Dorota i Karol Kaniowie ze Szwarcenowa w województwie warmińsko-mazurskim są rolnikami w kolejnym pokoleniu. Zaczynali od pracy w rodzinnym gospodarstwie w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo na Warmii prowadzą od 5 lat. Tu zaczęli od zagospodarowywania nabytej kompletnie zrujnowanej nieruchomości. O ich tegorocznym sukcesie, poprzedzonym ogromnym nakładem pracy, zadecydował wypadek Pana Karola. Wydarzenie sprzed kliku lat, które mogło go kosztować utratę zdrowia, zmobilizował małżonków do zorganizowania ich gospodarstwa, z uwzględnieniem każdego aspektu bezpieczeństwa pracy. Państwo Kaniowie hodują 50 macior i 1 000 tuczników rocznie. Na potrzeby paszowe uprawiają zboża na 72 ha gruntów. Ich gospodarstwo wyróżnia się przestronnym, pięknym siedliskiem, dbałością o ład i porządek w obejściu, prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych, dużą liczbą tablic ostrzegawczych i informacyjnych, szeroką dostępnością środków ochrony indywidualnej, dobrze zorganizowanym punktem przeciwpożarowym, własną stacją paliw.

II miejsce - Państwo Monika i Emil Wrotkowie z miejscowości Jaroszowa Wola w województwie mazowieckim

II miejsce zdobyli równorzędnie Państwo Monika i Emil Wrotkowie z miejscowości Jaroszowa Wola w województwie mazowieckim oraz Państwo Olga i Henryk Rogaczewscy z miejscowości Tywica w województwie zachodniopomorskim.

Państwo Wrotkowie prowadzą nowoczesne gospodarstwo sadownicze na 11 ha gruntów. Produkcji sadowniczej uczyli się latami, korzystając z doświadczeń innych gospodarstw ogrodniczych, w tym zagranicznych. Swój sad wyposażyli w instalację nawadniającą oraz przeciw przymrozkom i gradowi. Owoce przechowują w kontrolowanych beztlenowych komorach przechowalniczych, w których skład powietrza sterowany jest automatycznie, co eliminuje niebezpieczną ręczną wymianę składników służących do wytrącania dwutlenku węgla w komorach. Komisji konkursowej zaimponowała ogromna, rzetelna wiedza Państwa Wrotków z zakresu bhp, którą Pani Monika przekazuje swoimi uczniom w miejscowej szkole podstawowej.

II miejsce - Państwo Olga i Henryk Rogaczewscy z miejscowości Tywica w województwie zachodniopomorskim

Gospodarstwo Państwa Olgi i Henryka Rogaczewskich specjalizuje się w produkcji roślinnej - pszenicy, rzepaku, jęczmienia i buraków cukrowych. Wyróżnia je nowoczesny park maszynowy i znakomita organizacja ciągów komunikacyjnych w obrębie podwórza, ogromna dbałość o dobre zabezpieczenie miejsca składowania dużej ilości odpadów po opakowaniach środków ochrony roślin, których są regularnie utylizowane przez specjalistyczną firmę. Pan Henryk skonstruował instalacje do pozyskiwania wód opadowych, które wykorzystuje do zabiegów chemizacyjnych i podlewania ogrodu.

Wyróżnienie - Państwo Alina i Tomasz Szymczakowie z Konarzewa w województwie wielkopolskim

Państwo Alina i Tomasz Szymczakowie z Konarzewa w województwie wielkopolskim, rolnicy z 11-letnim stażem, zajmują się hodowlą 160 sztuk bydła mlecznego w systemie wolnostanowiskowym. Na potrzeby paszowe bydła uprawiają zboża i kukurydzę. Wyróżnienie otrzymali za stosowanie technologii sprzyjających bezpieczeństwu pracy podczas udoju, zadawania pasz i obsługi zwierząt. W pomieszczeniach inwentarskich uwagę oceniających komisji zwracała dbałość o dobrostan zwierząt i uwzględnienie wymogów bhp, np. szeroki korytarz paszowy w oborze, pozwalający na wjazd wozu paszowego i bezproblemową obsługę zwierząt.

Wyróżnienie - Państwo Małgorzata i Jan Smardzowie z Obrazowa w województwie świętokrzyskim

Państwo Małgorzata i Jan Smardzowie z Obrazowa w województwie świętokrzyskim za estetykę i porządek w gospodarstwie oraz eliminowanie uciążliwych prac ręcznych w produkcji sadowniczej, zachwycili estetyczną zabudową gospodarstwa, w którym od 1992 na powierzchni 31 ha uprawiają jabłonie, wiśnie, porzeczki i aronię. Zbiór owoców jest w pełni zmechanizowany. W gospodarstwie zadbano o właściwe usytuowanie budynków, odpowiednie wypoziomowanie i utwardzenie podwórza i dojazdy do placu manewrowego, aby zapewnić bezpieczny odbiór owoców.

Wyróżnienie - Państwo Elżbieta i Janusza Trendowie ze Ślężan w województwie śląskim

Państwo Elżbieta i Janusza Trendowie ze Ślężan w województwie śląskim są już po raz trzeci laureatami Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W finale centralnym uczestniczyli w 2004 i 2008 roku. Od czterech pokoleń prowadzą tradycyjne śląskie gospodarstwo rolnicze. Na powierzchni 20 ha uprawiają zboże, kukurydzę i użytki zielone. Hodują 24 krowy - krzyżówkę bydła czerwono-białego. Państwo Trendowie, inwestując w nowe maszyny i urządzenia, dokupując ziemię, ciągle mechanizują i doskonalą pracę pod względem bhp. Pan Janusz wdraża przy tym własne pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, ostatnio zastosował ruchome krzesełko do udoju i obsługi krów oraz urządzenie ułatwiające wycielanie krów.

Wyróżnienie - Pan Marek Milewczyk z Czarnówka w województwie pomorskim

Pan Marek Milewczyk z Czarnówka w województwie pomorskim był najmłodszym uczestnikiem tegorocznego centralnego etapu konkursu. Ma 25 lat. Został nagrodzony za stosowanie rozwiązań ograniczających prace ręczne oraz ład i porządek na każdym stanowisku pracy w 11 ha gospodarstwie o wielokierunkowej produkcji, które przejął od rodziców. Pan Marek zajmuje się przede wszystkim hodowlą drobiu (ma 800 niosek i 1 400 kur znoszących jaja wylęgowe) i trzody chlewnej, z uwagi na mały areał ziemi. Młody rolnik cały czas inwestuje w wyposażenie budynków inwentarskich oraz technikę rolniczą.

Wyróżnienie - Państwo Zofia i Bogusław Kryniccy, z miejscowości Piątak w województwie podlaskim

Państwo Zofia i Bogusław Kryniccy, z miejscowości Piątak w województwie podlaskim, zajmują się produkcją mleka w gospodarstwie o powierzchni 35 ha. Na potrzeby paszowe hodowanych w gospodarstwie 25 krów uprawiają kukurydzę, pszenżyto i owies. W gospodarstwie zwróciły uwagę autorskie rozwiązania Pana Bogusława, zwiększające bezpieczeństwo pracy, m. in. - sprężyna ściągająca ramiona tylnego podnośnika w ciągniku, zastosowanie bezpośredniego mechanicznego przekazu zboża do śrutownika oraz mechanizmu do otwierania i blokowania ciągnika.

Wyróżnienie - Państwo Joanna i Arkadiusz Ozimkowie ze Starego Sioła w województwie podkarpackim

Państwo Joanna i Arkadiusz Ozimkowie ze Starego Sioła w województwie podkarpackim, za stosowanie urządzeń wspomagających prace naprawcze w warsztatach oraz dobrze zorganizowany transport wewnętrzny w gospodarstwie, rozpoczynali od pionierskiej w swoim regionie uprawy fasolki szparagowej. Dziś dodatkowo specjalizują się w uprawie kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Do uprawy i zbioru każdej z uprawianych roślin mają bogaty park maszynowy. Większość koniecznych napraw właściciel gospodarstwa wykonuje we własnym zakresie w dobrze wyposażonym i oświetlonym warsztacie, z mobilnym stołem warsztatowym, przesuwanym tam, gdzie jest akurat potrzebny.

Wyróżnienie - Państwo Jadwiga i Marek Wiechowie z Czapli Starych w województwie opolskim

Państwo Jadwiga i Marek Wiechowie z Czapli Starych w województwie opolskim pięknie zadbali o wydzielenie w gospodarstwie parku maszynowego z zapleczem warsztatowym i magazynem paliw, oraz kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych. W ich wielopokoleniowym rodzinnym gospodarstwie, specjalizującym się w produkcji roślinnej, ład i porządek na każdym stanowisku pracy są podstawą. Duża powierzchnia siedliska pozwoliła na wydzielenie w gospodarstwie placu z wiatą, gdzie są garażowane ciągniki i maszyny rolnicze. Wiata podzielona jest na kilka sektorów posiadających niezależne zasilanie elektryczne. W jednym z nich zorganizowano warsztat naprawczy wyposażony w niezbędne stoły, narzędzia i oświetlenie. Obok wiaty znajduje się magazyn części zamiennych. Państwo Wiechowie mają własną stację paliw - dwupłaszczowy zbiornik. Całość placu maszynowego jest ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Wizytówki gospodarstwa Państwa Wiechów dopełnia piękny ogród.

Wyróżnienie - Państwo Renata i Marek Podymowie z Bukowskiej Woli w województwi małopolskim

Wyróżnieni Państwo Renata i Marek Podymowie z Bukowskiej Woli w województwi małopolskim za rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy podczas rozbudowy gospodarstwa, specjalizują się w chowie trzody chlewnej w systemie otwartym. Rocznie dostarczają na rynek 2 000 tuczników. Na potrzeby paszowe trzody chlewnej uprawiają zboża, kukurydzę i groch. Gospodarstwo składa się z dwu części - w starej są budynki wykorzystywane na magazyn, w nowej - oddzielonej izolacyjnym pasem zieleni - chlewnia i garaż na ciągniki i maszyny rolnicze. Nową część wyróżnia duże, utwardzone podwórze, przestronny garaż, nowoczesna chlewnia - korytarz przez środek pomieszczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą, automatyczne zadawanie paszy, skonstruowana przez gospodarza winda do załadunku tuczników.

Wyróżnienie - Państwo Agnieszka i Przemysław Firganowie z Łodzi Nowosolnej w województwie łódzkim

Państwo Agnieszka i Przemysław Firganowie z Łodzi Nowosolnej w województwie łódzkim za bezpieczne, nieuciążliwe dla środowiska, prowadzenie trzody chlewnej w warunkach miejskich, co trzy tygodnie sprzedają ok. 120-150 prosiąt gotowych do tuczu. Uprawiają 13,5 ha gruntów własnych i 23,5 ha dzierżawy. Sieją zboża i rzepak. Ich gospodarstwo położone na obrzeżach miasta Łodzi, funkcjonuje tak, by nie przeszkadzać sąsiadom i nie szkodzić środowisku, gdyż dzierżawione grunty leżą nieopodal Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W gospodarstwie zastosowano liczne rozwiązania zmniejszające uciążliwość prowadzonej produkcji dla środowiska i poprawiające warunki bytowe zwierząt, jak odpowiednio skomponowany skład paszy, podawanie zwierzętom aktywnych mikroorganizmów, nasadzenia roślin wokół ogrodzenia gospodarstwa, szczelne zamkniecie zbiorników z gnojownicą, kończenie pracy przed godziną 22. Budynek inwentarski usytuowano tak, by ograniczyć nagrzewanie przez słońce.

Wyróżnienie - Państwo Teresa i Ryszard Majowie, Klępsk, z województwa lubuskiego

Państwo Teresa i Ryszard Majowie, z województwa lubuskiego gospodarują na 780 ha powierzchni gleb o III klasie bonitacji gruntu. Uprawiają na nich pszenicę, rzepak, jęczmień, kukurydzę. W całym gospodarstwie zainstalowano system nawadniania z uwagi na mikroklimat charakteryzujący się niewielką roczną sumą opadów. Do zagospodarowania dużej ilości gnojownicy przy chowie w cyklu zamkniętym (30 tysięcy tuczników i 1 200 macior) powstała unikalna w skali kraju biogazownia o mocy 1 MW. W gospodarstwie Państwa Majów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywana jest również kiszonka z kukurydzy, pomiot kurzy, wysłodki buraczane i słoma.

Wyróżnienie - Państwo Ewa i Zbigniew Czajkowie z Ciechomina w województwie lubelskim

Państwo Ewa i Zbigniew Czajkowie z Ciechomina w województwie lubelskim, zajmują się produkcją 700 sztuk rocznie trzody chlewnej. Hodowla odbywa się w cyklu zamkniętym. Państwo Czajkowie uprawiają na potrzeby paszowe pszenżyto, pszenicę i mieszanki. Rozwojowi ich produkcji towarzyszy przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia, dlatego urządzili nowoczesny warsztat, pozwalający na regularne serwisowanie i bezpieczne wykonywanie prac naprawczych.

Wyróżnienie - Państwo Wioletta i Zbigniew Plittowie z Łasina w województwie kujawsko-pomorskim

Państwo Wioletta i Zbigniew Plittowie z Łasina w województwie kujawsko-pomorskim kontynuują rodzinne tradycje rolnicze sięgające II polowy XVIII wieku. Specjalizują się w chowie trzody chlewnej i produkcji roślinnej na potrzeby paszowe, z wykorzystaniem bezpiecznych nowoczesnych technologii. Gospodarstwo posiada duże powierzchnie magazynowe i suszarnie do zboża. Jest w nim także specjalne miejsce całorocznego wypoczynku, zorganizowane na poddaszu budynku gospodarczego.

Wyróżnienie - Państwo Anna i Paweł Barczewscy z Miłoszyna w województwie dolnośląskim

Państwo Anna i Paweł Barczewscy z Miłoszyna w województwie dolnośląskim o miano najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego walczyli drugi raz w historii konkursu. W 2010 roku osiągnęli II miejsce w kraju. Odczekawszy regulaminową przerwę 3. lat, podjęli kolejną próbę w tym roku. Zwycięstwo w wojewódzkim finale zapewniło im miejsce wśród 16. krajowych laureatów i ostatecznie finałowe wyróżnienie. Państwo Barczewscy uprawiają kukurydzę, pszenicę ozimą i rzepak. Inwestując w rozwój gospodarstwa, sięgnęli po udogodnienia XXI wieku. Nabyli wydajny sprzęt, umieścili wszystkie maszyny i urządzenia w halach garażowych. Zainstalowali kamery umożliwiające monitoring obejścia posiadłości i Wi-Fi, do podglądu gospodarstwa wtedy, gdy są poza jego obrębem. O uznaniu i popularności, którą Anna i Paweł Barczewscy zdobyli za sprawą telewizji interaktywnej, oraz gazety interaktywnej na Platformie Informacyjnej AgroNews, świadczą wyniki sondażu tego patrona medialnego konkursu Kasy. Finaliści z Miłoszyna zdobyli aż 12 tys. głosów, tj. 20 proc. wszystkich 61 360 oddanych w elektronicznym sondażu popularności bohaterów konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014" wśród internautów portalu AgroNews.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestniczącym w konkursie. - Niezależnie od uzyskanych wyników, jest on zawsze wielkim osobistym osiągnięciem każdego biorącego udział w eliminacjach - podkreślił gospodarz finałowej gali, Prezes KRUS Artur Brzóska. - Wszystkim dziś uhonorowanym i tym, którzy na razie bez sukcesu w konkursie podjęli jego regulaminowe wyzwanie, poddając komisyjnemu sprawdzianowi osobiste warunki pracy i życia, ogromnie dziękuję za Państwa zaufanie, a przede wszystkim za wdrażane wskazane zalecenia prewencyjne. Państwa starania nie były daremne. Satysfakcjonujące wyniki, jeśli nie dziś, przyjdą z czasem. Tak było ze wszystkimi zauważonymi w naszym konkursie gospodarstwami. Zatem, nie poprzestaniemy na XII edycji, żeby także innym naszym rolnikom dać szansę na finałowe spotkanie już za rok.