ZADANIA KRUS

A- A A+

Wyróżnienie - Państwo Alina i Tomasz Szymczakowie z Konarzewa w województwie wielkopolskim

Państwo Alina i Tomasz Szymczakowie z Konarzewa w województwie wielkopolskim, rolnicy z 11-letnim stażem, zajmują się hodowlą 160 sztuk bydła mlecznego w systemie wolnostanowiskowym. Na potrzeby paszowe bydła uprawiają zboża i kukurydzę. Wyróżnienie otrzymali za stosowanie technologii sprzyjających bezpieczeństwu pracy podczas udoju, zadawania pasz i obsługi zwierząt. W pomieszczeniach inwentarskich uwagę oceniających komisji zwracała dbałość o dobrostan zwierząt i uwzględnienie wymogów bhp, np. szeroki korytarz paszowy w oborze, pozwalający na wjazd wozu paszowego i bezproblemową obsługę zwierząt.