ZADANIA KRUS

A- A A+

Dokumentacja XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Initiates file downloadWyniki XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (kategoria gospodarstwa indywidualne)

Initiates file downloadKomunikat Centralnej Komisji Konkursowej XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W  XIV Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uczestniczyło 970 gospodarstw indywidualnych, natomiast we wszystkich edycjach w tej kategorii - 17 tys.

Konkurs organizowany jest od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolnikówpoprzez popularyzację zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Każda edycja konkursu była obejmowana honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2016 r. patronat ten sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.

Do udziału w konkursie są zapraszani właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Uczestnicy konkursu są oceniani przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.

Materiały archiwalne

Initiates file downloadRegulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Initiates file downloadZgłoszenie do konkursu

Opens external link in new windowKomunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z 26.04.2016 r.

Relacje filmowe

Opens external link in new windowGala finałowa XIV Konkursu BGR na Agro Show w Bednarach, 23 września 2016 r.

Opens external link in new windowPrezentacja gospodarstwa Państwa Alicji i Krzysztofa Spychalskich z Pikutkowa w woj. kujawsko-pomorskim -  zwycięzców w kategorii indywidualnej, zdobywców I nagrody Prezesa Kasy