ZADANIA KRUS

A- A A+

Dokumentacja XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wyniki XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (kategoria gospodarstwa indywidualne)

Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W  XIV Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uczestniczyło 970 gospodarstw indywidualnych, natomiast we wszystkich edycjach w tej kategorii - 17 tys.

Konkurs organizowany jest od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolnikówpoprzez popularyzację zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Każda edycja konkursu była obejmowana honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2016 r. patronat ten sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.

Do udziału w konkursie są zapraszani właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Uczestnicy konkursu są oceniani przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.

Materiały archiwalne

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zgłoszenie do konkursu

Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z 26.04.2016 r.