ZADANIA KRUS

A- A A+

Rehabilitacja lecznicza w KRUS - świadczenie na wniosek lekarza

Z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne dla rolnika mogą wystąpić uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS na podstawie orzeczenia dotyczącego wskazań do rehabilitacji leczniczej w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenia zasiłku chorobowego.

Dodatkowo wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz prowadzący leczenie (tj. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą i udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. (Dz. U. z dnia 19 lipca 2013 r. poz.860). Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który ważność zachowuje 6 miesięcy, rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy.

Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i oceniany merytorycznie. Jeśli zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Jednocześnie Kasa wyjaśnia, że uprawnieni do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników objęci są powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie ponoszą żadnych opłat z tytułu wystawienia wniosków o skierowanie na rehabilitację leczniczą za pośrednictwem KRUS (w tym wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych).