ZADANIA KRUS

A- A A+

III Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

 

Kontynuacja badań przesiewowych
słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 2011 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi" zrealizowały od marca do grudnia br. trzeci program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

Celem programu było wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u  najmłodszych dzieci w wieku szkolnym, a zarazem umożliwienie im w ramach NFZ specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Badania - bezpłatne i dobrowolne były wykonywane wyłącznie za zgodą rodziców dziecka. Wyniki otrzymali jedynie rodzice  diagnozowanych dzieci.

Badania sfinansowali z pozabudżetowych środków IFiPS, SPONIN oraz Fundusz Składkowy.

Trzeci program rozpoczął się w marcu i był realizowany do grudnia br. dla uczniów 7 281 szkół podstawowych w 1 576 gminach wiejskich. Terminy  ustalał z poszczególnymi szkołami koordynator Programu - Stowarzyszenie SPONIN.

Badania  od marca do czerwca przeprowadzono na terenach wiejskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a od września objęły województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Analogiczne programy z 2008 i 2010 roku umożliwiły wykonanie badań słuchu u 188 287 dzieci, tj. objęły niemal całą populację 7-latków i dodatkowo dzieci do lat 12. U co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, istotne dla rozwoju dziecka i jego wyników nauczania.

  


Inauguracja III edycji programu miała miejsce 11 marca 2011 r. w Kielcach, podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. Bezpłatne badania słuchu wykonywał przy stoisku informacyjnym KRUS Maciej Ludwikowski z Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (na foto).

 

"Platforma zmysłów" służąca prowadzeniu badań u dzieci w ich środowisku szkolnym, pozwalająca na  analizowanie wyników w IFiPS w Warszawie, w rzeczywistym czasie ich wykonywania.

Dokumentacja badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych na terenach wiejskich

 

Podsumowanie Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich 2011

 Zrealizowany od marca do grudnia 2011 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników zamieszkałych na terenach wiejskich był skierowany głównie do uczniów klas I, badania prowadzono również w klasach starszych w ramach limitu przyznanego danej szkole w sytuacji, gdyby nie wszyscy rodzice dzieci z klas pierwszych wyrazili zgodę na badanie, lub gdy w danej szkole nie było klasy I.

 

W czasie trwania programu 206 wyszkolonych badaczy odwiedziło 5526 szkół, obejmując badaniami przesiewowymi słuchu grupę 99 275 dzieci, blisko 80% badanych dzieci było uczniami klas I. Zainteresowanie Programem badań przesiewowych wyniosło ogółem ponad 87% i jest porównywalne do zainteresowania w latach poprzednich.

Uzyskane wyniki wskazują, że w populacji dzieci objętych badaniami prawie 14 000 z tej grupy może mieć problemy szkolne wynikające z zaburzeń słuchu.

Źródło: www.sponin.org.pl

 

ARCHIWUM PROGRAMU

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieProgram badań słuchu w gminach na terenach wiejskich w całej Polsce w 2011 r.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieProgram badań przesiewowych słuchu w Polsce zachodniej w 2010 r.

Opens internal link in current windowProgram badań przesiewowych słuchu w Polsce wschodniej w 2008 r.