ZADANIA KRUS

A- A A+

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2019 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne da dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogły skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia było obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka był wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następowało po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne miały dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniały dzieciom m. in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawowała wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwały 21 dni.

W 2019 roku na turnusy rehabilitacyjne skierowano 1184 dzieci w tym:

565 dzieci w zakresie chorób układu oddechowego w:

• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie: 

 • jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2019 r. dla 163 dzieci,

• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju:

 • dwa turnusy łącznie dla 312 dzieci w terminach:

  • I turnus 10.07-30.07.2019 r.,
  • II turnus 31.07-20.08.2019 r.,

• Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu:

 • jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2019 r. dla 90 dzieci.

619 dzieci w zakresie wad i chorób układu ruchu w:

• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju:

 • dwa turnusy łącznie dla 350 dzieci w terminach:

  • I turnus 23.06-13.07.2019 r.,
  • II turnus 14.07-03.08.2019 r.,

• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu:

 • dwa turnusy łącznie dla 269 dzieci w terminach: 

  • turnus 08.07-28.07.2019 r.,
  • II turnus 29.07-18.08.2019 r.

W 2020 roku z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 Kasa odstąpiła od realizacji turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników.