ZADANIA KRUS

A- A A+

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z  ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.12.2019 r.

emerytura i renta  podstawowa 

938 zł 97 gr

najniższa emerytura1.100 zł 00 gr

dodatek pielęgnacyjny  

222 zł 01 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

333 zł 02 gr

dodatek kombatancki   

222 zł 01 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

222 zł 01 gr

dodatek kompensacyjny   

  33 zł 30 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

417 zł 27 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

222 zł 01 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

222 zł 01 gr

ryczałt energetyczny    

171 zł 41 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 


70%

3.452 zł 20 gr

130%

 6.411 zł 10 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 599 zł 04 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 509 zł 22 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10 zł 00 gr 

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł 00 gr
(od 17.05.2018)

ostatnia aktualizacja: 02 grudnia 2019 r. Wprowadził: Maciej Świątek