ZADANIA KRUS

A- A A+

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS

na dzień
01.03.2022 r.

emerytura podstawowa 

1.084 zł 58 gr

najniższa emerytura1.338 zł 44 gr

dodatek pielęgnacyjny  

256 zł 44 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

384 zł 66 gr

dodatek kombatancki   

256 zł 44 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

256 zł 44 gr

dodatek kompensacyjny   

  38 zł 47 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

481 zł 97 gr

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

256 zł 44 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

256 zł 44 gr

dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego981 zł 81 gr

ryczałt energetyczny    

192 zł 58 gr

zasiłek macierzyński (miesięcznie)1.000 zł 00 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż1.338 zł 44 gr
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż500 zł 00 gr
świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej
łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż
2.676 zł 88 gr
zasiłek chorobowy za 1 dzień od dn.01.01.2022 r.20 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu od dn. 01.01.2022 r.1.033 zł 00 gr 
zasiłek z tytułu kwarantanny1.505 zł 00 gr
zasiłek opiekuńczy za 1 dzień36 zł 16 gr
zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż 14 dni) od dn. 01.01.2022 r.30 zł 00 gr

Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

 

Od 1 marca 2022 r.

70%

4.196 zł 60 gr

130%

 7 793 zł 70 gr

Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej

691 zł 94 gr

renty rodzinne, do której upoważniona jest jedna osoba

588 zł 19 gr

ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022 r. Wprowadził: Maciej Świątek