ZADANIA KRUS

A- A A+

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z  ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.03.2020 r.

emerytura i renta  podstawowa 

972 zł 40 gr

najniższa emerytura1200 zł 00 gr

dodatek pielęgnacyjny  

229 zł 91 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

344 zł 87 gr

dodatek kombatancki   

229 zł 91 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

229 zł 91 gr

dodatek kompensacyjny   

  34 zł 49 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

432 zł 12 gr

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

229 zł 91 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

229 zł 91 gr

dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 880 zł 26 gr

ryczałt energetyczny    

171 zł 41 gr

zasiłek macierzyński (miesięcznie)1.000 zł 00 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż1.200 zł 00 gr
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż500 zł 00 gr
zasiłek chorobowy za 1 dzień10 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł 00 gr 

Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 


70%

3.639 zł 10 gr

130%

 6.758 zł 20 gr

Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej

620 zł 37 gr

renty rodzinne, do której upoważniona jest jedna osoba

527 zł 35 gr

ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2020 r. Wprowadził: Dorota Grabowska