ZADANIA KRUS

A- A A+

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia z  ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.09.2018 r.

emerytura i renta  podstawowa 

912 zł 86 gr

dodatek pielęgnacyjny  

215 zł 84 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

323 zł 76 gr

dodatek kombatancki   

215 zł 84 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

215 zł 84 gr

dodatek kompensacyjny   

  32 zł 38 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

405 zł 67 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

215 zł 84 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

215 zł 84 gr

ryczałt energetyczny    

168 zł 71 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

zasiłek macierzyński1.000 zł 00 gr

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

od dnia 01.12.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

70%

3.206 zł 20 gr

130%

 5.954 zł 30 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 582 zł 38 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 495 zł 06 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10 zł 00 gr 

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł 00 gr
(od 17.05.2018)

ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018 r. Wprowadził: Maciej Świątek