ZADANIA KRUS

A- A A+

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS

na dzień
01.03.2021 r.

emerytura podstawowa 

1.013 zł 63 gr

najniższa emerytura 1250 zł 88 gr

dodatek pielęgnacyjny  

239 zł 66 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

359 zł 49 gr

dodatek kombatancki   

239 zł 66 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

239 zł 66 gr

dodatek kompensacyjny   

  35 zł 95 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

450 zł 44 gr

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej

239 zł 66 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

239 zł 66 gr

dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 917 zł 58 gr

ryczałt energetyczny    

179 zł 81 gr

zasiłek macierzyński (miesięcznie) 1.000 zł 00 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż 1.250 zł 88 gr
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż 500 zł 00 gr
świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej
łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż
2.501 zł 76 gr
zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł 00 gr 
zasiłek z tytułu kwarantanny 1.400 zł 00 gr
zasiłek opiekuńczy za 1 dzień 33 zł 79 gr
zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż 14 dni) 15 zł 00 gr

Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

 

Od 1 września 2021 r.

70%

3 853 zł 20 gr

130%

 7 155 zł 90 gr

Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej

646 zł 67 gr

renty rodzinne, do której upoważniona jest jedna osoba

549 zł 71 gr

ostatnia aktualizacja: 1 września 2021 r. Wprowadził: Maciej Świątek