ZADANIA KRUS

A- A A+

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO SĄ:

emerytura rolnicza

okresowa emerytura rolnicza

renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

renta rolnicza szkoleniowa

renta rodzinna

- emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

waloryzacja emerytur i rent rolniczych

zasiłek pogrzebowy

zasiłek macierzyński (zasady przyznawania i wypłaty od 01.01.2016 r.)

zasiłek macierzyński według nowych zasad w pytaniach i odpowiedziach
 

Ponadto do przyznanych emerytur i rent Kasa wypłaca dodatki wymienione w linku poniżej:  

Dodatki do emerytur i rent