ZADANIA KRUS

A- A A+

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO SĄ:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieemerytura rolnicza

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieczęściowa emerytura rolnicza

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieokresowa emerytura rolnicza

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknierenta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknierenta rolnicza szkoleniowa

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknierenta rodzinna

- emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

Opens internal link in current windowwaloryzacja emerytur i rent rolniczych

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniezasiłek pogrzebowy

Opens internal link in current windowzasiłek macierzyński (zasady przyznawania i wypłaty od 01.01.2016 r.)

Opens internal link in current windowZasiłek macierzyński według nowych zasad w pytaniach i odpowiedziach

Ponadto do przyznanych emerytur i rent Kasa wypłaca dodatki wymienione w linku poniżej:  

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieDodatki do emerytur i rent