ZADANIA KRUS

A- A A+

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny jest przyznawany na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepis ten stanowi, że kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom - przysługuje ryczałt energetyczny w wysokości 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota ryczałtu energetycznego oraz termin, od którego obowiązuje nowa wysokość ryczałtu, określane są więc każdorazowo przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom - pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Ryczałt energetyczny przysługuje ponadto osobom wymienionym w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywaniu rud uranu i batalionach budowlanych, a także wdowom po żołnierzach-górnikach, pobierającym emeryturę lub rentę. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.


Zobacz także:

wysokość ryczałtu