ZADANIA KRUS

A- A A+

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1.029,80 zł brutto do wypłaty otrzyma 877,80 zł.

Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 152 zł (tj. 139,07 zł + 13,20 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.030,00 zł
x 18%
- 46,33 zł
=139,07 zł – zaliczka na podatek dochodowy

1.029,80 zł x 9% = 92,68 zł (tj. po zaokrągleniu 93 zł) – składka na ubezpieczenie zdrowotne

1.029,80 zł x 7,75% = 79,80 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy

93 zł – 79,80 zł = 13,20 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1.131,95 zł brutto (912,86 zł emerytura podstawowa x 0,36 % wskaźnik części składkowej + 912,86 zł x 0,88% wskaźnik części uzupełniającej) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 959,95 zł.

Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 172 zł (tj. 157,43 zł + 14,28 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.132,00 zł (podstawa opodatkowania tj. 1.131,95 zł zaokrąglona do pełnego złotego)
x 18%
- 46,33 zł
= 157,43 zł – zaliczka na podatek dochodowy

1.131,95 zł x 9% = 101,87 zł tj. po zaokrągleniu 102 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne

1.131,95 zł x 7,75% = 87,72 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

102 zł – 87,72 zł = 14,28 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury