ZADANIA KRUS

A- A A+

Dochodzenie należności

 Kasa może dochodzić od rolników (dłużników ) swoich należności poprzez:

 1.  dokonanie potrąceń z wypłacanych rolnikowi świadczeń takich jak:
  a) zasiłki chorobowe,
  b) jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej,
  c) emerytury
  d) renty,
 2. egzekucję administracyjną realizowaną przez urzędy skarbowe, 
 3. wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa.

Przed wszczęciem egzekucji Kasa wysyła zawiadomienia o zadłużeniu z tytułu nieopłaconych składek.

W przypadku braku opłacenia zadłużenia, Kasa wystawia upomnienie wzywające do zapłaty, które w ostateczności może zakończyć się egzekucją administracyjną.

Podstawa prawna:

1. art. 50, 51 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
2. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.