ZADANIA KRUS

A- A A+

Europejska Sieć Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP)

Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy i Polska to państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których funkcjonują odrębne rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych. Instytucje ubezpieczeniowe tych krajów łączy nie tylko ich "branżowy" charakter, ale - a może przede wszystkim - wspólny unijny rynek, Wspólna Polityka Rolna i określone rozporządzeniami Rady (EWG) obowiązujące zasady koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.


Uznając, że specyfika i różnorodność problemów w zabezpieczeniu społecznym ludności wiejskiej w Europie powinna być dobitniej reprezentowana na szczeblu europejskim, instytucje ubezpieczeniowe wymienionych wyżej państw stworzyły branżową Europejską Sieć Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP), deklarując wzajemną bliską współpracę pomiędzy ich systemami rolniczego ubezpieczenia społecznego.

ENASP reprezentuje ponad 15,3 milionów świadczeniobiorców. Rocznie realizuje łącznie 45 miliardów euro świadczeń finansowych. Członkowie ENASP są zaangażowani w ważne akcje społeczne, regularnie inicjują lokalne lub krajowe projekty związane z rozwojem obszarów wiejskich. W pracach ENASP na zasadach obserwatora uczestniczą również przedstawiciele instytucji zabezpieczeń społecznych w Luksemburgu oraz Czarnogóry.

Sieć ENASP powstała zatem, aby wspólnie określać nowe cele w zabezpieczeniu społecznym rolników, chronić interesy ludności rolniczej, w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej. ENASP chce również reprezentować interesy zabezpieczenia społecznego rolników wobec władz unijnych, ale tak, by nie wyręczać jej członków w ich własnych działaniach. Poza inicjowaniem konsultacji z władzami europejskimi, ENASP ma również nadzieję być skutecznym forum wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. Przykładem takiego działania jest m.in. dokument o profilowanych działaniach przeznaczonych dla mieszkańców wsi (Tailor-made services for rural population).

Eksperci z organizacji członkowskich ENASP uczestniczą rocznie w trzech spotkaniach roboczych oraz w Zgromadzeniu Plenarnym.

W ramach działalności w ENASP Kasa uczestniczyła m. in. w ogólnoeuropejskim badaniu poświęconym ubóstwu i wykluczeniu ludności z terenów wiejskich.

  Rozpoczyna pobieranie plikuPobierz broszurę

 

Publikacje ENASP: Tailored-made Services, 2016
Więcej informacji o ENASP na stronie: www.enasp.eu 


Zobacz także: