ZADANIA KRUS

A- A A+

Konferencja Krajów Nadbałtyckich

Od 1992 roku instytucje zabezpieczenia społecznego z dziesięciu krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego utrzymują tradycję organizowania dorocznych cyklicznych konferencji. Inicjatywę tę zgłosiły: litewska SODRA i ówczesny niemiecki BLB (obecnie SVLFG). Rokrocznie miejscem konferencji jest inne państwo reprezentowane przez daną instytucję. 


Konferencje Krajów Nadbałtyckich (Baltic Sea States Conference on Social Security) służą integracji przedstawicieli państwowych instytucji ubezpieczeniowych krajów wysokorozwiniętych, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, z ich odpowiednikami w sąsiednich państwach, w których dopiero w latach 90. zmienił się system polityczny i gospodarczy (tak było na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rosji i Polsce). Konferencja cieszy się niezmiennym, stałym zainteresowaniem organizacji członkowskich. Z rocznym wyprzedzeniem członkowie Konferencji ustalają wiodący temat na kolejną konferencję, dobrze służącą wymianie doświadczeń w określonej dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

W historii Konferencji Krajów Nadbałtyckich polskie instytucje ubezpieczeniowe - KRUS i ZUS - dwukrotnie były jej gospodarzami - III konferencję poprowadziły w Gdańsku w 1992 roku, XV - we wrześniu 2006 r. w Kołobrzegu.

Więcej informacji na stronie Konferencji: www.cbss.org 

 


 

Zobacz także: