ZADANIA KRUS

A- A A+

Wdrożenie Strategii Wizji Zero

Wdrożenie Strategii Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce podkreśla wagę działań prewencyjnych Kasy mających na celu dalsze zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a tym samym stworzenie lepszych warunków pracy i polepszenie zdrowia rolników. Popularyzacja założeń SWZ w sektorze rolniczym w Polsce przyczynia się do wzmocnienia przekazu działań prewencyjnych realizowanych przez KRUS.

Informacja o działaniach prewencyjnych dostępna w zakładkach tematycznych

  • Konferencja inaugurująca SWZ 13.06.2019: