ZADANIA KRUS

A- A A+

Wydarzenia na arenie międzynarodowej z udziałem KRUS

Prowadząc Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w 2018 r. i tym samym stała się oficjalnym Partnerem Wizji Zero. W ramach promocji Strategii Wizji Zero, Kasa współorganizuje oraz uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach powiązanych tematycznie.