ZADANIA KRUS

A- A A+

38 Międzynarodowe Kolokwium ISSA w Paryżu

12 października 2016 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, w którym udział brali przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę nominującą Pana Adama Sekścińskiego – Prezesa Kasy na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz dr Monikę Król - Wicedyrektora Biura Strategii i Rozwoju Centrala KRUS na stanowisko Sekretarza Generalnego ww. Sekcji.

Kasa ponownie objęła przewodnictwo w Sekcji oraz będzie prowadzić jej Sekretariat przez najbliższe 3 lata.

 

Innowacje dla Prewencji
Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
12.10.2016 – 14.10.2016 | Paryż, Francja

W dniach 12.10.2016-14.10.2016 r. odbyło się w Paryżu we Francji 38 Międzynarodowe Kolokwium „Innowacje dla Prewencji”, zorganizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie:  Mutualité Sociale Agricole (MSA) we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( KRUS).

Kolokwium umożliwiło wymianę międzynarodowych doświadczeń ekspertom i specjalistom w zakresie innowacji dla prewencji w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Kolokwium było skierowane do wszystkich instytucji, organizacji i osób zainteresowanych tą tematyką.

Główny temat Kolokwium "Innowacje dla Prewencji" objął następujące zagadnienia:

  1. Nowe podejście w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
  2. Wyzwania w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w krajach rozwijających się.
  3. Innowacje w dziedzinie konstrukcji maszyn rolniczych.
  4. Racjonalne użytkowanie produktów chemicznych.
  5. Ryzyka psychosocjalne.
  6. Znaczenie edukacji oraz szkoleń w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Językami Kolokwium były: niemiecki, angielski, francuski.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ISSA:

https://www.issa.int/web/event-212602-38th-international-colloquium-of-the-international-section-of-the-issa-on-preve