ZADANIA KRUS

A- A A+

38 Międzynarodowe Kolokwium ISSA w Paryżu

12 października 2016 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, w którym udział brali przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę nominującą Pana Adama Sekścińskiego – Prezesa Kasy na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

Kasa ponownie objęła przewodnictwo w Sekcji oraz będzie prowadzić jej Sekretariat przez najbliższe 3 lata.

Innowacje dla Prewencji
Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie 12.10.2016 – 14.10.2016 | Paryż, Francja

W dniach 12.10.2016-14.10.2016 r. odbyło się w Paryżu we Francji 38. Międzynarodowe Kolokwium „Innowacje dla Prewencji”, zorganizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie: Mutualité Sociale Agricole (MSA) we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Kolokwium umożliwiło wymianę międzynarodowych doświadczeń ekspertom i specjalistom w zakresie innowacji dla prewencji w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Kolokwium było skierowane do wszystkich instytucji, organizacji i osób zainteresowanych tą tematyką.

Główny temat Kolokwium "Innowacje dla Prewencji" objął następujące zagadnienia:

1. Nowe podejście w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
2. Wyzwania w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w krajach rozwijających się.
3. Innowacje w dziedzinie konstrukcji maszyn rolniczych.
4. Racjonalne użytkowanie produktów chemicznych.
5. Ryzyka psychosocjalne.
6. Znaczenie edukacji oraz szkoleń w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Językami Kolokwium były: niemiecki, angielski, francuski.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ISSA:
https://www.issa.int/web/event-212602-38th-international-colloquium-of-the-international-section-of-the-issa-on-preve

Więcej informacji o ISSA:
-Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego ISSA