ZADANIA KRUS

A- A A+

Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie || 15.05.2019 – 17.05.2019 | Kordoba, Hiszpania


39. Międzynarodowe Kolokwium pt. „Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie” odbędzie się w Kordobie w Hiszpanii w dniach 15 – 17.05.2019. Kolokwium organizowane jest przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz z Uniwersytetem w Kordobie.

Celem Kolokwium jest omówienie oraz dyskusja nad najnowszymi osiągnięciami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi różnych aspektów prewencji w rolnictwie, w ramach następujących tematów:

1. Nowe podejście do bezpieczeństwa rolników i polityki społecznej,
2. Innowacje i nowe technologie w rolnictwie,
3. Ochrona zdrowia / profilaktyka zdrowotna rolników,
4. Choroby zawodowe i niepełnosprawność (niezdolność do pracy),
5. Programy redukcji stresu i ochrony zdrowia psychicznego,
6. Powrót do pracy / równowaga między życiem zawodowym a prywatnym - kompleksowe podejście.

Język roboczy: angielski, francuski i hiszpański.

Więcej szczegółów (formularz zgłoszeniowy, formularz abstraktu oraz pierwsze zawiadomienie) znajdują się na stronie internetowej Sekcji Rolnictwa ISSA pod adresem:
https://www.issa.int/en/web/event-253901-vision-zero-world-prevention-strategy-in-agriculture oraz na stronie Uniwersytetu w Kordobie: www.uco.es/issacordoba

Najnowsze informacje odnośnie Kolokwium, w tym dotyczące kwestii organizacyjnych, będą regularnie zamieszczane również na ww. stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kolokwium!