ZADANIA KRUS

A- A A+

Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie || 15.05.2019 – 17.05.2019 | Kordoba, Hiszpania


39. Międzynarodowe Kolokwium pt. „Wizja Zero – Światowa Strategia Prewencji w Rolnictwie” odbyło się w Kordobie w Hiszpanii w dniach 15 – 17.05.2019. Kolokwium organizowane było przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz z Uniwersytetem w Kordobie.

Celem Kolokwium były omówienie oraz dyskusja nad najnowszymi osiągnięciami oraz dobrymi praktykami dotyczącymi różnych aspektów prewencji w rolnictwie, w ramach następujących tematów:

  1. Nowe podejście do bezpieczeństwa, higieny pracy i polityki społecznej,
  2. Innowacje i nowe technologie w rolnictwie,
  3. Ochrona zdrowia/Działania prewencyjne dla rolników,
  4. Niepełnosprawność i powrót do pracy,
  5. Programy redukcji stresu i zdrowia psychicznego,
  6. Wizja Zero w rolnictwie na poziomie krajowym.

Język roboczy: angielski, francuski i hiszpański.

Więcej szczegółów (formularz zgłoszeniowy, formularz abstraktu oraz pierwsze zawiadomienie) znajdują się na stronie internetowej Sekcji Rolnictwa ISSA pod adresem:
https://www.issa.int/en/web/event-253901-vision-zero-world-prevention-strategy-in-agriculture oraz na stronie Uniwersytetu w Kordobie: http://www.uco.es/issacordoba

Ostatnie wydarzenia organizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie:

  • 38. Międzynarodowe Kolokwium ISSA w Paryżu
  • Sympozjum pt.: „S04. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia”

Więcej informacji na stronie Sekcji Rolnictwa ISSA: www.issa.int/en/web/prevention-agriculture/about 

Zobacz również: