ZADANIA KRUS

A- A A+

S27. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

W dniach 20-23 września 2021 r. odbędzie się wirtualny XXII Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2020: Prewencja w Erze Społeczeństwa Sieciowego: Globalne rozwiązania w celu osiągnięcia powszechnego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorem XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2020 roku jest kanadyjski Instytut Pracy i Zdrowia oraz Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association - ISSA).

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie jest współorganizatorem Sympozjum pt.: „S27. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”.

Tematyka sympozjum obejmie m.in. dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania i skuteczne metody zarządzania prowadzące do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Sympozjum. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Kongres odbędzie się formie online.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową: https://www.safety2021canada.com/register/  .

Zachęcamy do udziału w Kongresie.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://www.safety2021canada.com/