ZADANIA KRUS

A- A A+

S27. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie: rozwój z pokolenia na pokolenie

W dniach 4-7 października 2020 r. w Toronto odbędzie się XXII Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2020: Prewencja w Erze Społeczeństwa Sieciowego: Globalne rozwiązania w celu osiągnięcia powszechnego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorem XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2020 roku jest kanadyjski Instytut Pracy i Zdrowia oraz Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association- ISSA).

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie jest współorganizatorem Sympozjum pt.: „S27. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie: rozwój z pokolenia na pokolenie”.

Tematyka sympozjum obejmie m.in. dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania i skuteczne metody zarządzania prowadzące do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Sympozjum. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową: www.safety2020canada.com/programme/call-for-abstracts/ .

Termin nadsyłania abstraktów referatów upływa z dniem 15 grudnia 2019 r.

Zachęcamy do udziału w Kongresie.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.safety2020canada.com