ZADANIA KRUS

A- A A+

W dniach 11-13 maja 2022 r. odbędzie się drugi Szczyt Wizji Zero. Organizatorami tego wydarzenia są: Japoński Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Instytut Promocji Bezpieczeństwa Światowego oraz Narodowy Instytut Zaawansowanej Nauki Przemysłowej i Technologii (AIST) w Japonii.

Szczyt Wizji Zero stanowi forum do dyskusji na temat Wizji Zero zarówno jako nowej strategii zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, jak i nowego sposobu myślenia, który opiera się na przekonaniu, że można zapobiec wszystkim wypadkom przy pracy, jeśli bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan ludzi będą na pierwszym miejscu.

Drugi Szczyt Wizji Zero będzie koncentrował się głównie na omawianiu różnych aspektów Wizji Zero oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami i wyciągniętymi wnioskami z dotychczasowych działań podejmowanych w ramach ww. kampanii. 

Szczyt Wizja Zero 2022 będzie składał się z 16 interesujących sesji technicznych prezentujących innowacyjne rozwiązania w szerokim zakresie tematów o ważnym znaczeniu dla ponownego zdefiniowania bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie jest współorganizatorem sesji L zatytułowanej "Agriculture and OSH Agri (OSH) Culture" („Kultura BHP w Rolnictwie”). Podczas tej sesji uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi zagrożeniami zawodowymi w rolnictwie oraz z najnowszymi rozwiązaniami zapobiegającymi tym zagrożeniom, które wpisują się w Strategię Wizji Zero: bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu rolników. Sesja będzie zorganizowana w trzech następujących podtematach:

  • zagrożenia i wyzwania środowiskowe,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji,
  • nieznośny ciężar stresu - zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://japan.visionzerosummits.com/japan-2022/sessions/  

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji L "Agriculture and OSH Agri (OSH) Culture" („Kultura BHP w Rolnictwie”) Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.