ZADANIA KRUS

A- A A+

Sympozjum pt.: „S04. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia”

W dniach 3 – 6 września 2017 r. w Singapurze odbył się XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2017: Globalna Wizja Prewencji. Organizatorem XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2017 roku był Departament Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association- ISSA).

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie była współorganizatorem Sympozjum pt.: „S04. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie: Dawne i Współczesne Zagrożenia”. Podczas sympozjum wygłoszono następujące referaty:

  • Zdrowie i bezpieczeństwo w rolnictwie: perspektywy globalne (Prof. Susan Woskie, Kolegium Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Massachusetts, USA),
  • Przegląd list kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy rolników w systemach bezpieczeństwa (Pan Hyocher Kim, Administracja Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Korei),
  • "Porozmawiajmy o pracy" - działania dot. zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym, skierowane do rolników (Pani Magalie Cayon, CCMSA, Francja),
  • Wkład oceny zagrożenia zawodowego w zapobieganie niebezpiecznej pracy dzieci w rolnictwie w Demokratycznej Republice Konga (Dr Joseph Dieuboue, Eneo Camerun SA, Kamerun),
  • Efektywność działań prewencyjnych w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym w rolnictwie na podstawie danych KRUS (Pani Magdalena Wachnicka-Witzke, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Polska),
  • Poziom cholinesterazy we krwi i jej związek ze skutecznością neurobehawioralną spowodowaną narażeniem na działanie środków owadobójczych wśród rolników płci męskiej zajmujących się uprawą kakao w Malezji (Pani Norsyazwani Mohammad, Uniwersytet Putra Malezja, Malezja),
  • Pomiar narażenia na słońce: SVLFG prowadzi kampanię pomiarową (Pan Arnd Spahn, SVLFG, Niemcy).

Więcej informacji o kongresie na stronie: www.safety2017singapore.com