ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A- A A+

KRUS OR Kielce-Ogłoszenie o zamówieniu (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż energii elektrycznej dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach dla dwóch punktów poboru energii: Placówka Terenowa KRUS w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37A i Placówka Terenowa KRUS w Staszowie, ul. Mickiewicza 3. Dla zainteresowanych "Pytania i odpowiedzi."


Do góry