ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A- A A+

OR KRUS Częstochowa - Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 110-221491

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych do rąk świadczeniobiorców w miejscu ich zamieszkania na terenie województwa śląskiego

Initiates file downloadOgłoszenie o zamówieniu

Initiates file downloadSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Initiates file downloadJEDZ

Initiates file downloadPytania i odpowiedzi (opublikowano: 05.07.2017 r.)

Initiates file downloadModyfikacja SIWZ (opublikowano: 05.07.2017 r.)

Initiates file downloadZałączniki 2-4 (wersja edytowalna) (opublikowano: 05.07.2017 r.)

Initiates file downloadPytania i odpowiedzi 2 (opublikowano: 10.07.2017 r.)

Initiates file downloadModyfikacja SIWZ 2 (opublikowano: 10.07.2017 r.)

Initiates file downloadInformacja z otwarcia ofert (opublikowano: 20.07.2017 r.)

Initiates file downloadInformacja o rozstrzygnięciu postępowania (opublikowano: 28.07.2017 r.)

Initiates file downloadOgłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowano: 16.08.2017 r.)

Data dodania:

12.06.2017