ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A- A A+

OR KRUS Opole - Zapytanie ofertowe

Wykonanie w obiektach Zamawiającego przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Initiates file downloadOgłoszenie o zamówieniu

Initiates file downloadFormularz oferty

Initiates file downloadWzór Umowy

Initiates file downloadZałącznik nr 1 do Umowy

Initiates file downloadZałącznik nr 2 do Umowy

Initiates file downloadInformacja o wyborze oferty

Data dodania:

20.06.2017