ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A- A A+

OR KRUS Warszawa - Ogłoszenie o zamówieniu nr 555877-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu na remont elewacji, schodów i poręczy budynku Placówki Terenowej KRUS w Sokołowie Podlaskim

Initiates file downloadOgłoszenie o zamówieniu

Initiates file downloadSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Initiates file downloadPrzedmiar

Initiates file downloadSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Initiates file downloadInformacja z otwarcia ofert (opublikowano: 07.08.2017r.)

Initiates file downloadZawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania (opublikowano: 16.08.2017r.)

Initiates file downloadOgłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowani: 18.09.2017r.)

Data dodania:

21.07.2017